மாஸ்க் அணிவது எப்படி

முகமூடி அணிய சரியான படி பின்வருமாறு:
1. முகமூடியைத் திறந்து, மூக்கின் கிளிப்பை மேலே வைத்து, பின்னர் காது கயிற்றை இரட்டை கைகளால் இழுக்கவும்.
2. உங்கள் மூக்கு மற்றும் வாயை முழுவதுமாக மறைக்க உங்கள் கன்னத்திற்கு எதிராக வாய்-மஃபிளை வைக்கவும்.
3. உங்கள் காதுகளுக்கு பின்னால் காது-சுழற்சியை இழுத்து, உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் வகையில் அவற்றை சரிசெய்யவும்.
மூக்கு கிளிப்பின் வடிவத்தை சரிசெய்ய உங்கள் கைகளைப் பயன்படுத்தவும். மூக்கின் கிளிப்பின் இருபுறமும் விரல் நுனிகளை மூக்கின் பாலத்தில் உறுதியாக அழுத்தும் வரை வைக்கவும். (மூக்கு கிளிப்பை ஒரே கையால் சீல் வைப்பது முகமூடியின் இறுக்கத்தை பாதிக்கலாம்).
5. உங்கள் கையால் முகமூடியை மூடி, பலவந்தமாக சுவாசிக்கவும். மூக்கு கிளிப்பிலிருந்து காற்று தப்பிப்பதை நீங்கள் உணர்ந்தால், இது மூக்கு கிளிப்பை இறுக்க வேண்டும்; முகமூடியின் விளிம்புகளிலிருந்து காற்று தப்பித்தால், இறுக்கத்தை உறுதிப்படுத்த காது-சுழற்சியை மீண்டும் சரிசெய்ய வேண்டும்.


இடுகை நேரம்: செப் -16-2020